Tidigare stämmor

Kallelse till årsstämma i Backaheden Fastighets 

Aktieägarna i Backaheden Fastighets, kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Kommuniké från årsstämma

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.