Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma 26 september 2023

Aktieägarna i Backaheden Fastighets AB, org.nr. 559263-8240, kallas till extra bolagsstämma den 26 september 2023 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning för nya aktier (punkt 7)

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen över förslaget om vinstutdelning

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § 3 p aktiebolagslagen för väsentliga händelser

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Årsstämma 4 april 2023

Backaheden Fastighets AB höll årsstämma den 4 april 2023 klockan 14:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag

Årsstämma 29 mars 2022

Aktieägarna i Backaheden Fastighets AB, org. nr. 559263-8240, kallades till årsstämma den 29 mars 2022 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag

Extra bolagsstämma 9 december 2021

Aktieägarna i Backaheden, kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 2021 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

Årsstämma  17 maj 2021

Aktieägarna i Backaheden Fastighets, kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Kommuniké från årsstämma

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.