Vår verksamhet

Backaheden förvaltar, utvecklar och förädlar fastigheten Hede 3:122 i nära samarbete med hyresgästerna.

Vad vi gör

Vi ska utveckla och förvalta ändamålsenliga lokaler i samarbete med våra hyresgäster och långsiktigt stödja dessa i sin dagliga verksamhet. Målsättningen är att samtliga hyresgästers verksamhet skall fungera så effektivt som möjligt.

Utöver detta så för vi en aktiv dialog med potentiella nya hyresgäster som är intresserade av att etableras sig i området.

Koncernen

Backaheden Fastighets AB utgör moderbolag i en koncern med flera dotterbolag.

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.