Våra fastigheter

  • Start
  • Våra fastigheter

Moderna fastigheter och stabila hyresgäster

Portföljen utgör idag cirka 59 300 kvadratmeter lokaler inom segmenten logistik- och bilanläggningsfastigheter. Fastigheterna är belägna i strategiska lägen för dess hyresgäster. Byggnaderna är generellt moderna, ändamålsenliga och utformade i enlighet med hyresgästernas behov. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.

6

Antal fastigheter

62421

Hyra, Mkr

59300

Uthyrningsbar area, m²

Portföljen

Portföljen
Fastigheternas läge
Fastighetsbeteckning Största hyresgäst Kommun Adress Area Värdeår
Hede 3:122  Santa Maria Kungsbacka Kraftvägen 2-4 45 543 m² 1952-2023
Drönaren 1  Hedin Mölndal Bil AB Varberg Pollengatan 2 3 044 m² 2014
Macken 2  Bilcity Cartrade West AB Skövde Rydsdalsvägen 1 1 890 m² 2022
Getinge-Brogård 2:16  Hedins Bilar AB Getinge Teknikvägen 58 3 200 m² 2022
Hagalund 1:27  Hedin Mölndal Bil AB Enköping Gustaf Daléns gata 13 1 900 m² 2020
Sparrhornet 3  Hedin Helsingborg Bil AB Varberg Stålgatan 17 3 387 m² 2024
Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.