Drönaren 1

Fastigheten

Fastigheten är belägen i Varberg Nord ca 7 km nordost om Varberg nära väg 41 och avfarten från E6/E20. Omgivningen utgörs av andra bilhallar, Circle K, snabbmatställen och industrifastigheter. På tomten finns en outnyttjad byggrätt om ca 6000 kvm.

Byggnaden uppfördes 2013-2014 och och består av en bilförsäljningsanläggning med verkstad och lager.

Lokalerna är i bra skicka och väl anpassade för hyresgästernas verksamhet. Hyresgäster är Hedin Bil som hyr 2 861 kvm och Dekra som hyr 183 kvm.

Hyresgäst

Hedin Mölndal Bil AB

Hedin Mobility Group är en ledande europeisk möjliggörare av mobilitet som verkar i fjorton länder. Med stöd av sin omfattande lokala kunskap och tillgänglighet, specialiserar man sig på import och distribution av högkvalitativa fordon, förstklassig fordonsförsäljning och eftermarknadstjänster samt innovativa mobilitetslösningar.

Webbplats


Omsättning 2022, MSEK
53 429


EBITA 2022, MSEK
2 496


Antal anställda
+8000

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.