Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar moderna fastigheter med stabila hyresgäster i attraktiva lägen. Portföljen innefattar Santa Marias europeiska distributionscenter i Kungsbacka, 2,5 mil från centrala Göteborg samt fem nyutvecklade motorvägsnära bilanläggningar i Varberg, Getinge, Skövde och Enköping.

Våra fastigheter

Portföljen består av sex fastigheter och cirka 59 300 kvadratmeter lokaler primärt inom segmenten logistik- och bilanläggningsfastigheter. Bolagets största fastighet utgörs av logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka som förvärvades i samband med etablering av bolaget i december 2020 och som idag utgör ca. 82% av den totala uthyrningsbara arean. I september 2023 förvärvade bolaget fyra nyutvecklade bilanläggningar i strategiskt motorvägsnära lägen där bolag inom Hedin Group är ankarhyresgäst.

Största hyresgäst i portföljen är Santa Maria som representerar cirka 68% av de totala hyresintäkterna. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat bolag inom Hedin Group koncernen (16%), Region Halland (5%) och Erikshjälpen (4%).

Vår verksamhet

Backaheden är en aktiv och långsiktig fastighetsägare med ambitionen att utveckla och förvalta bolagets fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster för att långsiktigt kunna stödja dem i sin dagliga verksamhet och fortsatta utveckling.

Investor Relations

Bolaget har som målsättning att agera transparent för att i den mån det är möjligt underlätta marknadens värdering av bolaget genom att förse aktieägare och finansmarknaden med tydlig information.

Backaheden Fastighets AB noterades i februari 2021 på Spotlight Stock Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

Backaheden Fastighets AB utgör moderbolag i en koncern med flera dotterbolag. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management som tillhandahåller en rad specialistfunktioner anpassade för att på bästa sätt utveckla fastigheten och Backaheden som bolag.

Organisationen utgörs främst av funktionerna ekonomisk och teknisk förvaltning samt affärsutveckling. VD har det huvudsakliga ansvaret för affärsutveckling, ekonomistyrning, resultatuppföljning och informationsfrågor.

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Nästa händelse

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.