Macken 2

Fastigheten

Fastigheten ligger i Norra Ryds verksamhetsområde, invid riksväg 2, vid den norra infarten till Skövde, ca 6 km norr om centrala Skövde. Kommersiell service finns närmast i centrum och Stallsikens handelsområde. Omgivningen utgörs av nybyggda kommersiella fastigheter inrymmande verksamheter såsom industri/lager, handel och sport.

Byggnaden uppfördes 2022 och inrymmer 4 lokaler med totalt 8 portar.

Lokalerna är i bra skicka, flexibla och väl anpassade för hyresgästens verksamhet. Hyresgäst är Bilcity Cartrade West AB som hyr hela fastigheten.

Hyresgäst

Bilcity Cartrade West AB

Bilcity säljer amerikanska bilar som Chevrolet, Pontiac, Cadillac, Oldsmobile, Buick, Ford, Chrysler, Dodge. Bilar importeras även från USA åt kunder efter önskemål samt att man hjälper till med förmedling av bilar som står i Sverige.

Webbplats


Omsättning 2021, TSEK
44 288


EBITA 2021
760


Antal anställda
4

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.