Getinge-Brogård 2:16

Fastigheten

Fastigheten ligger i Getinge cirka 24 kilometer nordost om centrala Halmstad. Fastigheten ligger med bra skyltläge mot väg E6/E20 och har närhet till ett mindre centrum i Getinge som har utbud i form av livsmedel, apotek och vårdcentral. På fastigheten finns en outnyttjad byggrätt om ca 3000 kvm.

Byggnaden stod färdig 2022 och inrymmer lager, kontor och personalutrymmen. Lagret har en fri takhöjd på 6 meter och 7 portar.

Lokalerna är flexibla, i bra skicka och väl anpassade för hyresgästens verksamhet. Hyresgäst är Hedins Bilar AB som hyr hela fastigheten.

Hyresgäst

Hedins Bilar AB

Hedin Mobility Group är en ledande europeisk möjliggörare av mobilitet som verkar i fjorton länder. Med stöd av sin omfattande lokala kunskap och tillgänglighet, specialiserar man sig på import och distribution av högkvalitativa fordon, förstklassig fordonsförsäljning och eftermarknadstjänster samt innovativa mobilitetslösningar.

Webbplats


Omsättning 2022, MSEK
53 429


EBITA 2022, MSEK
2 496


Antal anställda
+8000

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.