Hede 3:122

Fastigheten

Fastigheten är belägen på Kraftvägen 2-4 strax norr om centrala Kungsbacka i ett väletablerat industriområde 25 km söder om centrala Göteborg. Huvudbyggnaden på fastigheten omfattar cirka 44 840 m2 och innefattar huvudsakligen ytor för lager och logistik. Det finns även en separat restaurangbyggnad på fastigheten om 630 m2. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 45 500 m², varav 84% består av lager och logistik, 10% vård och kontor och cirka 6% handel och övriga ytor.

Lokalerna är väl anpassade för hyresgästernas verksamhet och det finns även potentiella byggrätter på fastigheten, vilka kan möjliggöra för framtida utbyggnationer.

Logistikbyggnaden omfattar i sin tur flera byggnadsdelar som huvudsakligen är i ett plan och med god takhöjd, moderna lastportar och bra markytor för uppställning av fordon samt parkering.

Byggnaderna på fastigheten har genomgått omfattande renoveringar och utbyggnationer i etapper sedan 2016.

Hyresgäst

Santa Maria

Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group.

Santa Maria har över 100 år historia i Göteborgsregionen. Grunden till bolaget lades i början av 1900-talet då Nordfalks kryddhandel öppnade i Göteborg. Bolaget har haft en stabil tillväxt genom åren och namnet Santa Maria togs under 2001. Samarbetet med Paulig Group inledes redan 1989 och 2011 förvärvade Paulig Group Santa Maria. Santa Maria har uppvisat en stabil och imponerande årlig omsättningstillväxt mellan åren 1998 och 2019.

Webbplats

Övriga hyresgäster

Hyresgäst Övriga hyresgäster
Andel av hyresintäkt 79% 12% 5% 3% 1%
Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.