Hagalund 1:27

Fastigheten

Fastigheten ligger i Enköpings företagspark ca 6 kilometer nordöst om centrala Enköping. Omgivningen utgörs av lager, uppställnings- och Industriverksamhet och är under fortsatt utbyggnad. Fastigheten har närhet till natur och större vägar som E18 och väg 70.

Byggnaden uppfördes 2019 och inrymmer bilhall, verkstad, personalrum och biltvätt.

Lokalerna är i bra skicka och väl anpassade för hyresgästernas verksamhet. Hyresgäst är Hedin Mölndal Bil AB som hyr hela fastigheten.

Hyresgäst

Hedin Mölndal Bil AB

Hedin Mobility Group är en ledande europeisk möjliggörare av mobilitet som verkar i fjorton länder. Med stöd av sin omfattande lokala kunskap och tillgänglighet, specialiserar man sig på import och distribution av högkvalitativa fordon, förstklassig fordonsförsäljning och eftermarknadstjänster samt innovativa mobilitetslösningar.

Webbplats


Omsättning 2022, MSEK
53 429


EBITA 2022, MSEK
2 496


Antal anställda
+8000

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.