Sparrhornet 3

Fastigheten

Fastigheten ligger ca 4 km öster om Varberg i direkt anslutning till E6/E20 i ett nytt verksamhetsområde Östra Holmgärde som gränsar till Nedregårdens industriområde.

Byggnaden är under uppförande och beräknas stå färdig i oktober 2024. Verksamheten är bilförsäljning, kontor och verkstad och hyresgäst är Hedin Bil som hyr 3097 kvm och Dekra som hyr 290 kvm.

Hyresgäst

Hedin Helsingborg Bil AB

Hedin Mobility Group är en ledande europeisk möjliggörare av mobilitet som verkar i fjorton länder. Med stöd av sin omfattande lokala kunskap och tillgänglighet, specialiserar man sig på import och distribution av högkvalitativa fordon, förstklassig fordonsförsäljning och eftermarknadstjänster samt innovativa mobilitetslösningar.

Webbplats


Omsättning 2022, MSEK
53 429


EBITA 2022, MSEK
2 496


Antal anställda
+8000

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.