Aktien

Backahedens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 2 februari 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 4 891 427,00 kronor fördelat på 4 891 427 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BACKA

ISIN-kod: SE0015221619

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BACKA.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 28 juni 2023

Namn Kapital % Röster %
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) 29,93 29,93
GADD & Cie S.A. 3,74 3,74
Familjen Kamprads stiftelse 3,12 3,12
Avanza Pension 2,54 2,54
Göran Näsholm 2,40 2,40
Futur Pension 2,34 2,34
Ulf Johansson 2,34 2,34
Anders Carlsson 2,34 2,34
Georg Möller 2,34 2,34
Kungl Fysiografiska Sällskapet 2,34 2,34