Aktien

Backahedens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 2 februari 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 3 210 000 kronor fördelat på 3 210 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BACKA

ISIN-kod: SE0015221619

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BACKA.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 29 januari 2021

Ägare Andel av kapital
och röster %
Erik Lindholm 3,74
GADD & CIE S.A. 3,74
Bernt Johansson 3,52
Ilija Batljan  3,52
Fibonacci asset management AB 3,52
Visio Allocator Fund 3,52
Familjen Kamprads stiftelse 3,12
Bjursund Invest AB 2,34
Carl Tryggers Stipendie-& Understödsstiftelse För Boxholm 2,34
Farsviken Aktiebolag 2,34
   
Övriga 68,00
Totalt 100,00

  

 

 

 

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.