Aktien

Backahedens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 2 februari 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 3 210 000 kronor fördelat på 3 210 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BACKA

ISIN-kod: SE0015221619

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BACKA.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 29 januari 2021

Ägare Andel av kapital
och röster %
Nordnet Pensionsförsäkring 7,95
Avanza Pension 6,08
GADD & CIE S.A. 3,74
Visio Allocator Fund 3,49
Familjen Kamprads stiftelse 3,12
Kungl Fsyiografiska Sällskapet  2,34
Futur Pension 2,34
Göran Näsholm 2,34
Georg Möller  2,34
Håkan Roos (RoosGruppen) 2,34
   
Övriga 36,08
Totalt 100,00

  

 

 

 

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.