Aktien

Backahedens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 2 februari 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 5 042 942,00 kronor fördelat på 5 042 942 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BACKA

ISIN-kod: SE0015221619

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BACKA.ST

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 18 september 2023

Namn Antal Andel %
Stenhus Fastigheter i Norden AB 2 061 886 42,15
Hedin Group AB 378 788 7,74
LGT Bank LTD, W8IMY 120 000 2,45
Näsholm, Göran 117 326 2,40
Familjen Kamprads Stiftelse 100 000 1,92
Avanza Pension 75 000 1,53
Carlsson, Anders P 75 000 1,53
Futur Pension 75 000 1,53
Kungl Fysiografiska Sällskapet 75 000 1,53
Östra Sundsbo Invest AB 75 000 1,53
Bjursund Invest AB 75 000 1,53
Invima AB 75 000 1,53
Summa 3 322 068 67,88
Övriga Ägare 1 569 359 32,12
Total 4 891 427 100,00

 

 

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.