Aktien

Backahedens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 2 februari 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 3 210 000 kronor fördelat på 3 210 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BACKA

ISIN-kod: SE0015221619

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BACKA.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 mars 2022

Ägare Summa innehav Innehav %
STENHUS FAST.I NORDEN AB (PUBL) 535 661 16,69%
XROSSPOINT INVEST AB 325 000 10,12%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 133 912 4,17%
LGT BANK LTD, W8IMY 120 000 3,74%
FAMILJEN KAMPRADS STIFTELSE 100 000 3,12%
BJURSUND INVEST AB 75 000 2,34%
CARLSSON, ANDERS P 75 000 2,34%
FUTUR PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 75 000 2,34%
INVIMA AB 75 000 2,34%
KUNGL FYSIOGRAFISKA SÄLLSKAPET 75 000 2,34%
NÄSHOLM, GÖRAN 75 000 2,34%
ÖSTRA SUNDSBO INVEST AB 75 000 2,34%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 61 668 1,92%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 52 700 1,64%
LINDHOLM, ERIK 50 000 1,56%
SUMMA 1 903 941 59,31%
ÖVRIGA 1 306 059 40,69%
TOTALT 3 210 000 100,00%

  

 

 

 

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.