Aktien

Backahedens aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Första handelsdag inföll den 2 februari 2021. Bolaget har ett aktieslag och ett registrerat aktiekapital om 3 210 000 kronor fördelat på 3 210 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: BACKA

ISIN-kod: SE0015221619

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: BACKA.NGM

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 september 2022 

Ägare Summa innehav Innehav %
STENHUS FASTIGHETER I NORDEN AB 960 661 29,93%
LGT BANK LTD, W8IMY 120 000 3,74%
FAMILJEN KAMPRADS STIFTELSE 100 000 3,12%
BJURSUND INVEST AB 75 000 2,34%
CARLSSON, ANDERS P 75 000 2,34%
FUTUR PENSION FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG 75 000 2,34%
INVIMA AB 75 000 2,34%
KUNGL FYSIOGRAFISKA SÄLLSKAPET 75 000 2,34%
NÄSHOLM, GÖRAN 75 000 2,34%
ÖSTRA SUNDSBO INVEST AB A 75 000 2,34%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 52 700 1,64%
LINDHOLM, ERIK 50 000 1,56%
RYDENÅ SWARTLING, BOEL 47 522 1,48%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 47 503 1,48%
EOJ 1933 AB 45 000 1,40%
SUMMA 1 948 386 60,70%
ÖVRIGA 1 261 614 39,30%
TOTALT 3 210 000 100,00%

 

 

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.