Pressmeddelanden

2022-11-29
Regulatorisk

Perioden januari - september 2022

  • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 34 867 (31 244) tkr
  • Driftnettot uppgick till 29 550 (25 620) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 84,75 (82,00) procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 492 (15 326) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 47 2091 (14 182) tkr motsvarande 14 711 (4,42) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 791 (-24 228) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 884 000 (783 913) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,72 (3,11) och belåningsgraden till 51,92 (58,55) procent
  • NRV uppgick till 137,42 (104,24) kr per aktie
2022-08-30
Regulatorisk

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska innehålla MAR etikett.

2022-07-26
Regulatorisk

Backaheden Fastighets AB ("Backaheden") har erhållit information om att Xrosspoint Invest AB ("Xrosspoint"), org. nr 559320-6104 avyttrat aktier i Backaheden.

2022-07-26
Regulatorisk

Backaheden Fastighets AB ("Backaheden") har erhållit information om att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Stenhus"), org. nr 559269-9507 förvärvat aktier i Backaheden som innebär att Stenhus passerat flaggningsgränsen om 25 %.

2022-02-23
Regulatorisk

Backaheden Fastighets AB publicerar årsredovisning för 2021

1
2
3
Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.