Pressmeddelanden

2023-02-28
Regulatorisk

Perioden januari - december 2022

 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 45 312 (42 451) tkr
 • Driftnettot uppgick till 38 094 (34 971) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 84,07 (82,38) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 24 796 (21 172) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 9 0731 (101 675) tkr motsvarande 2,831 (31,67) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21 742 (-20 937) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 837 000 (884 000) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,60 (3,17) och belåningsgraden till 54,84 (51,92) procent
 • NRV uppgick till 122,91 (137,49) kr per aktie
2022-11-29
Regulatorisk

Perioden januari - september 2022

 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 34 867 (31 244) tkr
 • Driftnettot uppgick till 29 550 (25 620) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 84,75 (82,00) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 492 (15 326) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 47 2091 (14 182) tkr motsvarande 14 711 (4,42) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 791 (-24 228) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 884 000 (783 913) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,72 (3,11) och belåningsgraden till 51,92 (58,55) procent
 • NRV uppgick till 137,42 (104,24) kr per aktie
2022-08-30
Regulatorisk

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska innehålla MAR etikett.

2022-07-26
Regulatorisk

Backaheden Fastighets AB ("Backaheden") har erhållit information om att Xrosspoint Invest AB ("Xrosspoint"), org. nr 559320-6104 avyttrat aktier i Backaheden.

2022-07-26
Regulatorisk

Backaheden Fastighets AB ("Backaheden") har erhållit information om att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Stenhus"), org. nr 559269-9507 förvärvat aktier i Backaheden som innebär att Stenhus passerat flaggningsgränsen om 25 %.

1
2
3
Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.