Finansiell kalender

februari 22 2022
Bokslutskommuniké 2021
mars 29 2022
Årsstämma
Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.