Finansiell kalender

februari 28 2023
Bokslutskommuniké 2022
april 04 2023
Årsstämma 2023
Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.