Finansiell kalender

november 30 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 22 2022
Bokslutskommuniké 2021
Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.