Bolagsstämmor

Fullmakt bolagsstämmor

Årsstämma den 2 april 2024

Backaheden höll årsstämma den 2 april 2024 klockan 09:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma 

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.