Pressmeddelanden

Rättelse: Backaheden Fastighets AB halvårsrapport januari - juni 2022

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska innehålla MAR etikett.

Halvåret januari - juni 2022

 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 23 246 (20 560) tkr
 • Driftnettot uppgick till 19 397 (16 906) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 83,44 (82,23) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 12 680 (9 842) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 35 580(9 196) tkr motsvarande 11,081 (2,86) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 279 (-43 013) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 884 000 (782 121) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,66 (3,01) och belåningsgraden till 51,92 (58,69) procent
 • NRV uppgick till 133,92 (100,07) kr per aktie

Andra kvartalet april - juni 2022

 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 11 981 (10 401) tkr
 • Driftnettot uppgick till 10 738 (9 005) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 89,63 (86,58) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 410 (5 630) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 16 379(5 132) tkr motsvarande 5,102 (1,60) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 647 (-10 132) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 884 000 (782 121) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,00 (3,41) och belåningsgraden till 51,92 (58,69) procent
 • NRV uppgick till 133,92 (100,07) kr per aktie

Påverkas av den positiva orealiserade värdeförändringen på räntederivat om 23 926 tkr efter skatt, exklusive värdeförändringen uppgår resultat per aktie till 3,63.

Påverkas av den positiva orealiserade värdeförändringen på räntederivat om 9 451 tkr efter skatt, exklusive värdeförändringen uppgår resultat per aktie till 2,16.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Backaheden Fastighets AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022.

För mer information gällande Backaheden Fastighets AB, vänligen besök www.backaheden.se och www.spotlightstockmarket.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 83% av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med närhet till Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.

2023-02-28
Regulatorisk

Perioden januari - december 2022

 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 45 312 (42 451) tkr
 • Driftnettot uppgick till 38 094 (34 971) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 84,07 (82,38) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 24 796 (21 172) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 9 0731 (101 675) tkr motsvarande 2,831 (31,67) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21 742 (-20 937) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 837 000 (884 000) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,60 (3,17) och belåningsgraden till 54,84 (51,92) procent
 • NRV uppgick till 122,91 (137,49) kr per aktie
2022-11-29
Regulatorisk

Perioden januari - september 2022

 • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 34 867 (31 244) tkr
 • Driftnettot uppgick till 29 550 (25 620) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 84,75 (82,00) procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 492 (15 326) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 47 2091 (14 182) tkr motsvarande 14 711 (4,42) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 791 (-24 228) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 884 000 (783 913) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,72 (3,11) och belåningsgraden till 51,92 (58,55) procent
 • NRV uppgick till 137,42 (104,24) kr per aktie
2022-08-30
Regulatorisk

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska innehålla MAR etikett.

2022-07-26
Regulatorisk

Backaheden Fastighets AB ("Backaheden") har erhållit information om att Xrosspoint Invest AB ("Xrosspoint"), org. nr 559320-6104 avyttrat aktier i Backaheden.

2022-07-26
Regulatorisk

Backaheden Fastighets AB ("Backaheden") har erhållit information om att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Stenhus"), org. nr 559269-9507 förvärvat aktier i Backaheden som innebär att Stenhus passerat flaggningsgränsen om 25 %.

1
2
3
Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.