Pressmeddelanden

Backaheden Fastighets AB delårsrapport januari - december 2021

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om utdelning med 7,52 kr per aktie

Perioden januari - december 20211

 • Hyresintäkterna uppgick till 42 451 tkr
 • Driftnettot uppgick till 34 971 tkr, resulterande i en överskottsgrad på 82,38 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 21 172 tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 101 675 tkr motsvarande 31,67 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20 937 tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 884 000 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,17 och belåningsgraden till 51,92 procent
 • NRV uppgick till 137,49 kr per aktie

Fjärde kvartalet okt - dec 20211

 • Hyresintäkterna uppgick till 11 207 tkr
 • Driftnettot uppgick till 9 351 tkr, resulterande i en överskottsgrad på 83,44 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 12 282 tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 87 493 tkr motsvarande 27,26 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 291 tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 884 000 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,37 och belåningsgraden till 51,92 procent
 • NRV uppgick till 137,49 kr per aktie

Bolaget var vilande fram till att fastigheterna förvärvades den 22 december 2020 varför bolaget bedömt att särredovisning av föregående års utfall inte bidrar till ökat värde för läsaren.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Backaheden Fastighets AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022.

För mer information gällande Backaheden Fastighets AB, vänligen besök www.backaheden.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 82% av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med närhet till Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.

2022-02-23
Regulatorisk

Backaheden Fastighets AB publicerar årsredovisning för 2021

2021-11-10
Regulatorisk

Aktieägarna i Backaheden Fastighets AB, org. nr 559263-8240, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 2021 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

2021-04-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Backaheden Fastighets AB, org. nr. 559263-8240, kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

1
2
Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.