Investor relations

Backaheden Fastighets AB är noterat på Spotlight Stock Market. Här hittar du aktieinformation, pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Pressmeddelanden

29 november 2022
Regulatorisk

Perioden januari - september 2022

  • Hyresintäkterna inklusive serviceintäkter uppgick till 34 867 (31 244) tkr
  • Driftnettot uppgick till 29 550 (25 620) tkr, resulterande i en överskottsgrad på 84,75 (82,00) procent
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 492 (15 326) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 47 2091 (14 182) tkr motsvarande 14 711 (4,42) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 791 (-24 228) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 884 000 (783 913) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,72 (3,11) och belåningsgraden till 51,92 (58,55) procent
  • NRV uppgick till 137,42 (104,24) kr per aktie
30 augusti 2022
Regulatorisk

Rättelsen avser MAR etiketten. Detta pressmeddelande ska innehålla MAR etikett.

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden

Senaste rapporten

29 november 2022

Nästa händelse

april 04 2023
Årsstämma 2023
1
2
Ingeborg Magnusson IR-kontakt

Ekonom med magisterexamen samt fil.kand. i rättsvetenskap, Stockholms Universitet

Ingeborg har mångårig erfarenhet från finansbranschen och är ansvarig för bolagets relationer med investerare. Ingeborg har tidigare arbetat för Pareto Securities i New York och Stockholm med inriktning på marknadsföring och public relations.

[email protected]
Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.