Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Tomas Georgiadis Styrelseordförande

Född 1976

Utbildning
Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola.

Nuvarande roll
vVD & CFO Sterner Stenhus Holding AB, CFO Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ).

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot Fasadgruppen Group AB (publ).

Tidigare arbetslivserfarenhet
Grundare och delägare av Sterner Stenhus Holding-koncernen samt uppdrag i flera av koncernens dotterbolag.

Aktieinnehav
3 298 820 aktier genom Stenhus Fastigheter i Norden AB.

Christer Sundin Styrelseledamot

Födelseår; 1949

Utbildning
Civilekonom. Uppsala Universitet.

Nuvarande roll
Styrelseordförande, Colabit Produktion AB, Norrsundets Hamn AB, Elvida i
Skandinavien AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB, Lignus Housing AB,
Styrelseledamot, Colabit Sweden AB, Björnrike Syd AB inkl. db.

Tidigare arbetslivserfarenhet
VD Diös Fastigheter AB, VD Hallström & Nisses AB, t.f. extern VD Östersundshem AB (inkl. extern ledamot styrelsen), styrelseledamot i Arkitektkopia AB, ledamot lokalstyrelsen Handelsbanken.

Aktieinnehav
0 aktier.

Daniel Hofmann Styrelseledamot

Född 1976

Utbildning
MBA Handelshögskolan i Stockholm & Civilekonom, Stockholms Universitet.

Nuvarande roll
Partner Stockholm Corporate Finance AB.

Övriga styrelseuppdrag
Corpbox AB, Marenbox AB och Grovallen AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet
Swedbank Corporate Finance samt aktiv styrelseledamot i ett antal mindre onoterade bolag.

Aktieinnehav
0 aktier.

 

Erik Borgblad Styrelseledamot

Född 1981

Utbildning
Jur. kand. från Uppsala Universitet

Nuvarande roll
Advokat och partner på Born Advokater.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), Styrelseordförande i Nischer Properties AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet
Erik har varit verksam som advokat sedan 2011, specialiserad inom M&A med särskild inriktning mot fastighetsbranschen.

Aktieinnehav
4 000 aktier privat och 3 298 820 aktier genom Stenhus Fastigheter i Norden AB

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Civilekonom, Linköpings Universitet

Fredric är auktoriserad revisor och partner på EY. Fredric arbetar uteslutande mot fastighetssektorn och har mer än 20 års erfarenhet från revision och konsultation inom fastighets- och byggbranschen. Fredric har bred erfarenhet från börsbolag och är bland annat huvudansvarig revisor för Klövern, HEBA och Magnolia. Andra väsentliga uppdrag som Fredric har är Unibail Rodamco Sverige, Nordisk Renting, Bygga Bostäder och Byggvesta.

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger, förvaltar, utvecklar och förädlar ändamålsenliga fastigheter i nära samarbete med dess hyresgäster. Fastigheterna är anpassade och belägna för att i största möjliga mån utgöra ett verktyg till våra kunder för att kunna skapa värde i sin affär gentemot slutkund.