Styrelse och revisor

Styrelsen besitter betydande kunskaper inom företagsledning och ekonomisk styrning samt innehar en grundlig förståelse för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning.

Tomas Georgiadis Styrelseordförande

Född 1976

Utbildning
Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola.

Nuvarande roll
vVD & CFO Sterner Stenhus Holding AB, CFO Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot Fasadgruppen Group AB (publ)

Tidigare arbetslivserfarenhet
Grundare och delägare av Sterner Stenhus Holding-koncernen samt uppdrag i flera av koncernens dotterbolag.

Håkan Klinterhäll Styrelseledamot

Utbildning
Ekonomi och fastighetsförmedling från Malmö universitet, Gävle universitet och Stockholms universitet.

Nuvarande roll
Partner och delägare i Avanti Partners

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot, Avantip AB
Styrelseledamot, H Klinterhall Invest AB

Tidigare arbetslivserfarenhet
Head of Agency Leasing Sverige hos Cushman & Wakefield och Director of Investor Leasing hos CBRE

Christer Sundin Styrelseledamot

Födelseår; 1949

Utbildning
Civilekonom. Uppsala Universitet

Nuvarande roll
Styrelseordförande, Colabit Produktion AB, Norrsundets Hamn AB, Elvida i
Skandinavien AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB, Lignus Housing AB,
Styrelseledamot, Colabit Sweden AB, Björnrike Syd AB inkl. db

Tidigare arbetslivserfarenhet
VD Diös Fastigheter AB, VD Hallström & Nisses AB, t.f. extern VD Östersundshem AB (inkl. extern ledamot styrelsen), styrelseledamot i Arkitektkopia AB, ledamot lokalstyrelsen Handelsbanken

Daniel Hofmann Styrelseledamot

Född 1976

Utbildning
MBA Handelshögskolan i Stockholm & Civilekonom, Stockholms Universitet

Nuvarande roll
Partner Stockholm Corporate Finance AB

Övriga styrelseuppdrag
Corpbox AB
Marenbox AB
Grovallen AB

Tidigare arbetslivserfarenhet
Swedbank Corporate Finance samt aktiv styrelseledamot i ett antal mindre onoterade bolag

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Född: 1971

Civilekonom, Linköpings Universitet

Fredric är auktoriserad revisor och partner inom EY och helt specialiserad på fastighetsområdet med mer än 20 ås erfarenhet från revision och konsultation inom fastighets- och byggbranschen. Fredric har stor börserfarenhet och är bland annat huvudansvarig revisor för Klövern, HEBA och Magnolia. Andra väsentliga uppdrag som Fredric har är Unibail Rodamco Sverige, Nordisk Renting, Bygga Bostäder och Byggvesta.

Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.