Fastigheten

Fastigheten

Fastigheten är belägen på Kraftvägen 2-4 strax norr om centrala Kungsbacka i ett väletablerat industriområde 25 km söder om centrala Göteborg. Huvudbyggnaden på fastigheten omfattar cirka 44 840 m2 och innefattar huvudsakligen ytor för lager och logistik. Det finns även en separat restaurangbyggnad på fastigheten om 630 m2. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till cirka 45 500 m², varav 84% består av lager och logistik, 10% vård och kontor och cirka 6% handel och övriga ytor.

Lokalerna är väl anpassade för hyresgästernas verksamhet och det finns även potentiella byggrätter på fastigheten, vilka kan möjliggöra för framtida utbyggnationer.

Logistikbyggnaden omfattar i sin tur flera byggnadsdelar som huvudsakligen är i ett plan och med god takhöjd, moderna lastportar och bra markytor för uppställning av fordon samt parkering.

Byggnaderna på fastigheten har genomgått omfattande renoveringar och utbyggnationer i etapper sedan 2016.

FASTIGHETSINFORMATION
Fastighetsbeteckning
Hede 3:122
Adress
Kraftvägen 2-4, Kungsbacka
Upplåtelseform
Äganderätt
Markareal, m²
88 255
Uthyrningsbar area, m²
45 543
Byggnadsår
2020/2019/2016/1980-1990s/1952

Santa Maria

Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Santa Maria har över 100 år historia i Göteborgsregionen. Grunden till bolaget lades i början av 1900-talet då Nordfalks kryddhandel öppnade i Göteborg. Bolaget har haft en stabil tillväxt genom åren och namnet Santa Maria togs under 2001. Samarbetet med Paulig Group inledes redan 1989 och 2011 förvärvade Paulig Group Santa Maria. Santa Maria har uppvisat en stabil och imponerande årlig omsättningstillväxt mellan åren 1998 och 2019.

Paulig Group


Omsättning 2019, MEUR
921


EBITA 2019. MEUR
137


Antal anställda
2,115

Santa Maria


Omsättning 2019, MEUR
2 850


EBITA 2019. MEUR
262


Antal anställda
900

Santa Maria

Hemsida: https://www.santamariaworld.com

Övriga hyresgäster

Hyresgäst Övriga hyresgäster
Andel av hyresintäkt 8% 4% 2% 0.3%
Backaheden Fastighets AB

Backaheden Fastighets AB äger och utvecklar Santa Marias europeiska distributionscenter som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg.